Dette er viktig kunnskap

Fagenheten Utviklingshemning og aldring, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, inviterer til en nasjonal helsekonferanse i Oslo 20. oktober om hvordan vi sammen kan gi et bedre helsetilbud til personer med utviklingshemning.

Alle vet hvor viktig en god helse er for sin egen livskvalitet og vi oppsøker lege så fort det er noe som plager oss.  Når det gjelder mennesker med utviklingshemming, viser forskningen at denne gruppen har  større forekomst av sykdom og plager, men mindre tilgang til lege og helseoppfølging.  For å gjøre noe med dette trenger vi økt kunnskap, bedre praksis og rutiner.  Denne konferansen tror vi er et skritt i riktig retning.  Meld dere på og vær med å bidra til at våre brukere får et bedre helsetilbud og høyere livskvalitet.

Påmeldingsfrist 16. september.

Del
Del
Del
Del