Flere steder

Vi har hatt høy aktivitet så langt denne høsten. Høstsemesteret ble innledet med to kurs i saksbehandling sosialtjenesteloven kapittel 4A. Kursene ble holdt i regi av Fylkesmannen i Buskerud og hadde deltakere fra de fleste kommunene i fylket.

Vi har holdt to kurs med temaet utfordrende atferd. Et kurs for Fagforbundet der målgruppen var ansatte som jobber med utviklingshemmede og et for Eidsberg kommune der målgruppen var ansatte som arbeider med mennesker med demens.

For kommunene Rygge, Råde og Våler har vi gjennomført to dagers opplæring i sosialtjenesteloven kapittel 4A.

I løpet av måneden har vi også vært i kommunene Fet, Notodden, samt på Sunnmøre og holdt kurs i kapittel 4A. 21 og 23 september holdt vi innlegg på Kick Off for medlemmer av Fagforbundet Oslo, seksjon Helse og sosial.

Del
Del
Del
Del