Ny mal for tvangsvedtak

Helsedirektoratet har nylig utarbeidet en ny mal for vedtak etter kap. 9.  Den nye malen erstatter tidligere førstegangsvedtak, fornyelsesvedtak og dispensasjon fra utdanningskravet.  Det er blant annet gjort endringer i rekkefølgen på noen punkter, for å tydeliggjøre retten til medvirkning og informasjon.

Mange har de nå gamle malene lagt inn i EPJ-systemer som Gerica og Profil og må derfor sørge for at disse blir byttet ut med den nye.  I en overgangsperiode vil Fylkesmennene fortsette å overprøve vedtak etter de gamle malene, fordi noen allerede er midt i vedtaks arbeidet.
Hvis det er behov for å ettersende revidert dispensasjonssøknad, må denne oversendes Fylkesmannen med et følgebrev som viser hvem det gjelder for.

Du kan lese mer om malen på Helsedirektoratets sider og laste den ned fra samme sted eller følge denne lenken.
Saksbehandlingskursene til Ridderne denne høsten tar selvfølgelig utgangspunkt i den nye malen, men vi følger også opp de som holder på å skrive etter  gammel mal.

 

 

Del
Del
Del
Del