Lettlest veileder til individuell plan

Informasjon til brukere og pårørende om retten til individuell plan (IP) i lettlest versjon har kommet fra Helsedirektoratet.

Den fire sider lange brosjyren er en enkel innføring i IP som godt forklarer hva det er.

Du kan laste ned IP lettlest versjon fra Helsedirektorates hjemmeside eller bestille og få den tilsendt.

Del
Del
Del
Del