Video og psykisk helse

NAKU har laget tre videoer som tar for seg problemstillinger knyttet til psykiske lidelser hos mennesker med utviklingshemming.

Den første videoen tar opp temaet blandt mennesker med utviklingshemming, den andre tar for seg tilbudet og ansvaret i kommunene og den tredje tilbudet og ansvaret i spesialisthelsetjenesten.

Videoene er korte og informative, men ønsker du en grundigere gjennomgang av temaene, så benytt kunnskapsbanken eller ta direkte kontakt med NAKU.

Del
Del
Del
Del