Et verdigt liv

På FOs sider om yrkesfag kan man lese om at Nordisk forum for sosialpedagoger (NFFS) har gitt ut heftet «Et værdigt liv for mennesker med utviklingshæmninger – en udfordring til socialpædagogisk praksis i norden» i 2010.  Dokumentet tar utgangspunkt i etiske prinsipper og FN konvensjonen om menneskerettighetene til personer med funksjonsnedsettelse. Videre diskuteres det sosialpedagoger (her i Norge barnevernpedagoger, vernepleiere og andre) sin rolle i arbeidet for personer med utviklingshemning. Det pekes også på en dreining fra målet om normalisering til en ny visjon om medborgerskap – inkludering og deltakelse.

Del
Del
Del
Del