Ny melding til Stortinget om utviklingshemmede

Rett før sommeren vedtok Stortinget å be om at det legges frem en Stortingsmelding som skal belyse viktige menneskerettighetsspørsmål for mennesker med utviklingshemming.  Det gjelder bland annet spørsmål om  retten til arbeid, rett til å uttrykke sin mening og hevde sin rett, samme mulighet som andre til å kjøpe og eie egen bolig, samt at alle skal sikres mulighet til å drive med meningsfylte fritidsaktiviteter og mulighet for tilsynsutøvelse, for å nevne noen av vedtakene.  Du kan lese om alle de 14 vedtakene på Stortingets egne hjemmesider.  Hvis du ønsker å se debatten på Stortinget 12. juni 2018, kan du se den på Stortingets nett-TV.

Regjeringen jobber for tiden med en strategiplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser.  På Regjeringens hjemmeside, kan vi lese: Planen vil være todelt med en strategidel og en handlingsplandel. Strategidelen vil se på hvordan sikre samordning på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Handlingsplandelen skal inneholde konkrete tiltak for å bedre situasjonen for personer med funksjonsnedsettelser, herunder personer med utviklingshemming.

Del
Del
Del
Del