Rapportering om CRPD – FN-konvensjonen

Det siste halve året har vi i Norge i hvert fall laget tre rapporter om vårt arbeid med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.  BLD har laget den ene rapporten, sivilsamfunnet med FFO i spissen har laget den andre (skyggerapport) og LDO (Likestilling_ og diskrimineringsombudet) den tredje.  Rapportene beskriver hva som er gjort, men også hva som gjenstår for at Norge skal oppfylle sine forpliktelser overfor FN og konvensjonen.  

Ridderne har fått i oppdrag å lage en lettlest versjon av BLDs rapport, samt lettlest og tilgjengelig versjonen av et utvalg artikler som etter hvert blant annet vil bli trykket i «Samfunn for alle» i løpet av 2016.  Vi har også et ønske om å lage videofilmer for å gjøre utvalgte artiklene enda mer tilgjengelige og utbredte. 

Del
Del
Del
Del