Utviklingshemning og oral helse

Behandlingssituasjoner der personer med utviklingshemning er pasienter kan i mange tilfeller stille store krav til helsepersonell, langt utover det orale fagfeltet. Her presenteres det noen verktøy  i form av et E-læringsopplegg på internett, som vi håper kan gjøre deltakerne bedre i stand til å legge forholdene til rette for pasientene. Opplegget er delt inn i flere underpunkter og det er lett å finne frem. I tillegg er det en generell innføring i noen diagnoser innen fagområdet. Informasjonen skal gi en tverrfaglig og helhetlig innføring i utvalgte temaer knyttet til utviklingshemning og oral helse. Kunnskap, ferdigheter og gode holdninger er stikkord. Informasjonen er lagt opp som en kombinasjon av fagstoff og lenker til eksterne ressurser på nett.  Prøv det ut her.  http://www2.helsekompetanse.no/atutor/39/

Del
Del
Del
Del