Ny bok om tvang og makt

Jørn Kroken har nylig kommet med en bok som handler tar for seg flere viktige sider ved kapittel 4A i sosialtjenesteloven og dennes regulering av tvang og makt overfor menensker med utviklingshemming.

Som forfatteren selv skriver i boken, så er «Innholdet i boken hovedsakling praktisk og konkret. Dette er et bevisst valg, og boken bør kunne ha et bredt nedslagsfelt. Litt kunnskaper om temaet, eller erfaring fra feltet, gjør likevel boken langt mer tilgjengelig.  Dette er med andre ord ikke en utpreget innføringsbok om bruk av tvang og makt i tjenesteytingen for personer med utviklingshemning.  Den er først o fremst tiltenkt som et bidrag til informasjon og kunnskap til tjenesteytere og ledere i kommunal tjenesteyting med arbeidsoppgaver og ansvar knyttet tl kapittel 4A i sosialtjenestelven».

Det finnes ikke mye litteratur  på dette viktige området og vi kan anbefale Budbringerens lesere som ønsker en bred skriftlig redgjørelse om temaet å skaffe seg denne boken.

 

Boken koster kr. 269 og kan bestilles fra Universitetsforlaget.

Del
Del
Del
Del