Nordiske boforhold

Det nordiske samarbeidet Nordens Välfärdscenter Välfärdscenter (NVC) har laget et hefte om boforholdene for utviklingshemmede i Norden.

Formålet er å vise hvordan utviklingshemmede bor i de nordiske landene og finne ut av forskjeller og likheter. Grunnlaget for arbeidet er FN konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. De som har laget heftet håper undersøkelsen vil bidra til en diskusjon om fremtidige utfordringer og reiser spørsmål om de nordiske samfunnene kan gjøre mer for å sikre rettighetene knyttet til boliger for mennesker med utviklingshemming. Du kan laste ned hele heftet fra våre hjemmesider.

Del
Del
Del
Del