Fortsatt plasser på Fagskolen om aldring og helse

Er et studietilbud for helsefagarbeidere/ omsorgsarbeidere/ hjelpepleiere som gir tjenester til mennesker med utviklingshemming.
Studiet strekker seg over to år, med ukesamlinger og læring på nett, samt praksis – mulig på egen arbeidsplass hvis du jobber i en 50% stilling eller mer.
Deltidsutdanningen over 2 år, tilsvarende 1 år på fulltid og gir 60 fagskolepoeng og graden Vocational Diploma.

Fagskoleutdanningen er en mulighet for deg som ønsker – spisskompetanse og oppdatert fagkunnskap – å bli bedre  til å argumentere faglig og etisk og ta gode valg i praksis – for deg som vil bli en ressursperson  i miljøbehandling

Dette tilbudet er i regi av aldring og helse: nasjonal kompetansetjeneste og utviklingshemming og aldring og du kan laste ned vedlagte brosjyre og finne ut lese mer om tilbudet hjemmesiden.

Del
Del
Del
Del