Rapport om utviklingshemmede i utviklingsland

Verdens helseorganisasjon (WHO) har kommet med en ny rapport om hvordan mennesker med utviklingshemning og mennesker med psykiske lidelser er en sårbar gruppe i utviklingsland.

Rapporten sier at resultatet av arbeid med fattigdomsbekjempelse kan forbedres ved å fokusere på denne gruppen mennesker.  VHO viser med rapporten «Mental Health and Development» hvordan mennesker med utviklingshemninger blir marginalisert.

Rapporten gir råd og metoder til hvordan utviklingsaktører og stater kan inkludere utviklingshemmede i sitt arbeid.

Del
Del
Del
Del