Ridderne på NAFO-seminaret

Norsk atferdsanalytisk forening inviterer til Nafo-seminar 5.-9. mai på Storefjell høyfjellshotell.  Ridderne skal holde forelesningen «Mission impossible – eller ser vi ikke skogen for bare trær».

Det blir en forelesning om forebygging, andre løsninger og tillitskapende tiltak for å unngå bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning, med utgangspunkt i kravene i sosialtjenesteloven og pasientrettighetsloven.
En av de store utfordringene i arbeidet med å unngå bruk av tvang og makt er å ha en bred nok tilnærming til de situasjonen som utløser bruken av tvang. Likevel er det vår erfaring at mange av løsningene ofte kan være så enkle at de kan være vanskelige å komme på.
Gjennom presentasjon av praktiske eksempler viser vi hvordan en gjennom opplæring av ansatte, arbeide med ansattes holdninger, endringer i fysiske rammebetingelser, tilrettelegge for økt selvbestemmelse og gjennom å foreta enkle endringer i situasjonen som leder til bruk av tvang kan legge grunnen for en tjenesteyting med minst mulig bruk av alle former for tvang og makt.

Hoved- og tillegsseminaret er separate arrangement. Du kan melde deg på ett eller begge seminarene. Nafo vil ta i mot påmeldinger frem til 31. mars. Dersom du har spørsmål vedrørende seminaret, kan de kontaktes på e-post: service.nafo@atferd.no eller telefon 33 80 65 70.

Les mer på NAFOs seminarsider.

Del
Del
Del
Del