God sommer

Ridderne ønsker alle lesere av Budbringeren en god sommer.

Store deler av juni har gått med til å avslutte vårens prosjekter og starte planleggingen av høsten.  Vi har allerede en del avtaler klare for høsten, men det er plass til ditt oppdrag.

Lars Ole har vært på Inclousions Internationals verdenskongress i Berlin som tilrettelegger for RGB.  Det reiste 5 utviklingshemmede fra Bærum kommune og i forkant av kongressen ble EU-prosjektet som ble omtalt i Budbringeren nr. 11 offisielt avsluttet.  Bærum kommune vil følge opp med en egen brukerundersøkelse utført av brukerne selv.  Hvor vidt dette blir en ordning for resten av landet, vil tiden vise.  Det ble også holdt et innlegg om prosjektet på kongressen (se bilde).

Selv konferansen handlet om FN-konvensjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne som ble vedtatt i FN i 2006 og som Norge ennå ikke har ratifisert (forpliktelse til å etterleve).  Vi kommer tilbake med mer informasjon om konvensjonen i neste nummer av Budbringeren.

Del
Del
Del
Del