Bruk av Sosial IT

Socialt Udviklingscenter (SUS) i Danmark har siden 2006 jobbet med området Sosial IT.
De har som visjon at alle mennesker skal ha tilgjengelighet til ny teknologi og mulighet for å delta aktivt i samfunnet.

På Knumtappen dagsenter bruker de nettbrett som hjelpemiddel til å fortelle livshistorier.
Ved hjelp av et nettbrett kan de enkelt legge inn bilder og videoer
og brukeren kan selv velge å vise bilder eller spille av videoer med enkle håndbevegelser.

De ansatte har også innvolvert brukernes pårørende, for å bidra til livshistoriene,
men også for å øke bruken av nettbrett på flere arenaer.

Her er 5 apper som personalet anbefaler:
Book Creator, som brukes til å fortelle livshistorier med tekst, bilder, lyd og video
Silkes venner, et spill som bruker ting og begreper fra hverdagen
Talking Tom Cat, hvor katten Tom gjentar alt du sier.
Time timer, en klokke som viser at tiden går.
Dots, et spill som lager møster.

Del
Del
Del
Del