Plass til alle i speidern!

Norges Speiderforbund har utgitt en nye veileder som heter «Hva kan vi gjøre for Ole og Hanne«. Veilederen gir praktiske råd for hvordan man kan legge til rette for de med ekstra utfordringer eller litt annerledes utfordringer.  Veilederen er godt skrevet og kan gjerne brukes innen for helt andre fritidsaktiviteter, fordi løsningene ofte er de samme. Ta veilederen i bruk og gjør hverdagen lettere for mange!
I innledningen skriver forfatteren: «(…) til tider kan vi møte utfordringer med atferd som får oss til å undre oss, som setter oss på prøve og som også kan bli for store. Dilemmaene kan være vanskelige: Hvor tidlig bør vi gripe inn? Når setter vi grenser for hva vi kan håndtere, og hvordan? Hvordan skal vi legge til rette for dem som har en kronisk tilstand som kan skape utfordringer, slik som for eksempel ADHD? Du kan lese videre her.

Del
Del
Del
Del