Mer utsatt enn andre barn

Barn med funksjonshemning har større risiko for psykisk uhelse enn andre barn. Det går frem av en svensk undersøkelse som nylig ble presentert på en konferanse om helsefremmende tiltak for barn med funksjohshemninger.

I den nasjonale kartleggingen av alle elever i sjette og niende klasse i Sverige svarer 12 prosent av sjetteklassingene og 17 prosent av niendeklassingene at de har funksjonshemning eller kronisk sykdom. Disse elevene rapporterer opptil dobbelt så høy forekomst av psykosomatiske symptomer som hodepine og nedstemthet som elever uten funksjonshemning.  Les mer om undersøkelsen på sidene til Frambu – Senter for sjeldne funksjonshemninger.

Del
Del
Del
Del