Nettbasert seksualitetsopplæring for ungdom med funksjonsnedsettelser

Kropp, identitet og seksualitet (KIS) er et nettbasert opplæringsmateriell for ungdommer med utviklingshemming og andre kognitive vansker.
Materialet er tilgjengelig for målgruppen både med henhold til bilder, tegninger og tekst med forklarende strek.
Det er Habiliteringstjeneten for voksne ved Nordlandssykehuset i Bodø som har laget opplegget.

Formålet med opplæringsmaterialet er at målgruppen skal utvikle et godt forhold til egen seksualitet og forhindre overgrep.
Utviklingshemmede er ifølge flere rapporter betydelig overrepresentert i overgrepsstatistikken.

Med bakgrunn i nedsatte funksjonsevne sliter mange med å forholde seg til abstrakte begrep
og i tillegg vet vi at en del personer med utviklingshemning har verbale kommunikasjonsvansker.
Det er derfor viktig at tjenesteytere og arbeidsledere er deltakende med bruk av opplæringsmaterialet og benytter det jevnlig.

Del
Del
Del
Del