Det gode samspill

Nordens välfärdscenter har gitt ut et arbeidshefte «Det gode samspill».  Heftet er er resultat av et delprosjekt under hovedprosjektet «Levevilkår i Norden for Personer der er Udviklingshæmmede».

Målgruppen er mennesker med omfattende hjelpebehov eller multifunksjonshemming.

Gjennom flere artikler belyses betydningen av å tilrettelegge de «ubetydelige» daglige hendelser på en slik måte at de menneskene som har en alvorlig funksjonsnedsettelse også kan forstå og mestre i størst mulig grad sin egen tilværelse.

Heftet er på 52 sider og kan lastes ned fra Nordens Välfärdscenter.

Del
Del
Del
Del