Kongens fortjenestemedalje

Ridderkollega Sissel Hofgaard Swensen mottok Kongens Fortjenstmedalje for sin livslange innsats for mennesker med utviklingshemming. Begrunnelsen for utdeling er at Sissel livet har arbeidet for å gjøre både enkeltmennesker og samfunnet som helhet i stand til å ta vare på mennesker med utfordringer. Uten hennes utrettelige og uegennyttige innsats ville samfunnet vårt vært langt mindre inkluderende.  Utdelingen ble foretatt av «Leser søker bok» og foregikk i Fritt ords lokaler i Oslo, søndag 27. oktober.

Ridderne gratulerer enda en gang.

Del
Del
Del
Del