Lettlest tilsynsrapport

I 2016 gjennomførte Helsetilsynet et landsomfattende tilsyn i 57 kommuner.  Fylkesmennene var ansvarlig for tilsynet og målet var å kartlegge kvaliteten på det kommunale helse- og omsorgstilbudet til voksne med utviklingshemming.  I dette lettleste heftet presenteres de viktigste funnene på en lettfattelig måte.  Det anbefales at brukerne setter seg inn rapporten og diskuterer denne med andre.  Helsetilsynet håper at dette kan føre til større medvirkning i eget tjenestetilbud.  Her kan du lese rapporten i sin helhet og se videoen som ble laget om tilsynet.

Del
Del
Del
Del