Nye veiledere

Fra 1. november 2015 har Helsedirektoratet kommet med nye prioriteringsveiledere, både for habilitering av voksne og for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten.
Veilederne forklarer hva man kan forvente av hjelp fra habiliteringstjenesten, delt inn i ulike tilstander for habilitering, som for eksempel atferdsvansker, demens og psykisk lidelse for å nevne noen.  Veilederne tar også for seg juridiske forhold og gjeldende tidsfrister.

Del
Del
Del
Del