Multifunksjonshemming – livsutfoldelse og læring

Turid Horgen, Knut Slåtta, Anita Gjernestad er redaktører på Universtietsforlagets bok «Multifunksjonshemming – livsutfoldelse og læring» som kom ut i 2010.

Vi har sakset fra vernepleier Siv Pettersens omtale av boken i siste nummer av Fontene (05/11).
I denne boken har 12 forfattere med bred erfaring og utdanning innen fagfeltet bidratt med sine artikler.
Flere er pedagoger, vernepleiere eller psykologer og noen har også erfaring som pårørende.

Målgruppen er alle som arbeider med mennesker som har omfattende funksjonsnedsettelse og behov for tilpasset hjelp i ulike situasjoner.  Forfatterne deler av sine erfaringer og gir gode eksempler på ulike måter å se på den hjelpetrengende og hans, ofte svake, uttrykksformer. Noen av eksemplene følges av fotografier og her er det mange konkrete tips om hvordan vi kan fortolke ulike kroppsuttrykk, og skape ny kommunikasjon.

Boken viser også hvordan nærpersoner kan utvikle økt bevissthet og nye væremåter for å fremme læring og utvikling. Videre sier den noe om hvilke kvaliteter hjelperne bør ha for å kunne øke muligheten for å lykkes.
Den formidler et menneskesyn med fokus på relasjonen og at nærpersonene må være bevisste detektiver når de leter etter uttrykk for kommunikasjon.  Styrken til boken er alle de gode eksemplene og konkrete beskrivelsene av ulike situasjoner. Den har fokus på viktige spørsmål hjelperne bør stille seg selv i sin fortolkning av adferd og muligheter for økt kommunikasjon.

Del
Del
Del
Del