Fire nye standarder for universell utforming

Standard Norge lanserer fire nye norske standarder for universell utforming som skal bidra til en enklere hverdag for alle.

Dette skjer på et lanseringsseminar hvor man kan lære mer


om hvordan disse standardene kan bidra til å gi alle lettere tilgang til viktige samfunnstjenester.  Standardene det dreier seg om og som er lagt ut på høring er:

  • Krav til utforming av elektroniske dokumenter
  • Krav til fysisk utforming av ulike automater
  • Brukermedvirkning og IKT
  • Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse

Les mer om standardene på: Lansering av nye standarder

Del
Del
Del
Del