Danmark ratifiserer tilleggsprotokollen

Regjeringen i Danmark vil komme med et lovforslag om å ratifiserer tilleggsprotokollen til FN- konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.  Dette betyr at dersom man som innbygger i Danmark opplever å få krenket sine rettigheter kan man klage myndighetene inn for FNs komite for personer med nedsatt funksjonsevne.

Norge har ikke ratifisert tilleggsprotokollen. Ridderne tar kontakt med utenriksdepartementet for å høre om hvordan det går med arbeidet med ratifikasjonen av tilleggsprotokollen.  Her kan du lese mer om det danske lovforslaget.

Del
Del
Del
Del