«Det blåser en kald vind over landet»

En far til et funksjonshemmet barn kom med denne setningen under et fremlegg på nettverksseminaret  «Statens borger – kommunens bruker» i forrige måned.  Han henviste til hvordan omsorg og livskvalitet var byttet ut med kroner og ører når det gjelder tilbudet til mennesker med utviklingshemning i kommunene.

Når vi leste siste nytt artikkel på NFUs hjemmeside 12. mars om «Jobben ut på anbud«, tenkte vi at dette må flere få vite om. Vi tror det er behov for at vi som fagpersoner og tjenesteytere løfter opp disse problemstillingene og får en debatt om hvordan vi som borgere i samfunnet ønsker at samfunnet skal ivareta og legge tilrette for mennesker med utviklingshemning.

En klok person sa en gang: «Kvaliteten på et samfunn kjennetegnes av dets evne til å ta vare de svakeste i samfunnet».  Vi anbefaler at du leser de påfølgende kommentarene til artikkelen i BA (Bergenavisen) og tenker på om du ville gjort det samme som Trygve med den råtne frukten?.

Del
Del
Del
Del