Unngå vold på arbeidsplassen

Det Danske arbeidstilsynet har i januar 2014 utgitt «Et godt psykisk arbeidsmiljø» som er en brosjyre om hvordan man unngår vold på arbeidsplassen.

I brosjyren kan du lese 10 gode råd om hvordan en kan forebygge og håndtere vold på arbeidsplassen. Rådene kan brukes som inspirasjon og veiledning i arbeidet for å unngå fysisk og psykisk vold fra mennesker, som man kommer i kontakt med igjennom sin tjenesteutøvelse. Her kan du lese hele brosjyren.

Del
Del
Del
Del