Høringsnotat om levekår

Høringsnotatet til den kommende meldingen til Stortinget om levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming er nå klart og sendt ut til aktuelle høringsinstanser.  Det er over 20 år siden den såkalte ansvarsreformen ble gjennomført. Regjeringen besluttet da å avvikle de fylkeskommunale institusjonene for personer med utviklingshemming.
Regjeringen mener at tiden er moden for en ny gjennomgang av levekårene for mennesker med utviklingshemming, og å vurdere hvor langt vi har kommet i å gjennomføre ansvarsreformens mål.

Høringsnotatet gir en beskrivelse av situasjonen for personer med utviklingshemming på ulike samfunnsområder, med vekt på barnehage og utdanning, arbeid, helse, bolig og fritid. Høringsnotatet gir i tillegg en beskrivelse av situasjonen på sentrale sektorovergripende områder som likestilling, selvbestemmelse, rettssikkerhet og demokratisk deltakelse.  Høringsfristen er satt til 6. mai.

Høringsinstansene bes om å uttale seg om: 
– beskrivelsen i høringsnotatet overordnet sett gir et dekkende uttrykk for levekårssituasjonen for personer med utviklingshemming, innen ulike samfunnsområder 
– hvordan reformens intensjon om ”normalisering” av levekår for personer med utviklingshemming bør praktiseres i dagens samfunn og tjenesteapparat.

Her kan du lese høringsbrevet fra BLD.

Del
Del
Del
Del