Smarte helsetjenester i trygge boliger

Standard Norge har laget en rapport om veldferdsteknologi og boliger på oppdrag fra Husbanken.  Rapporten er på 114 sider og bygger på en kartlegging og vurdering av ulike teknologiske løsninger på området.  Det er også foretatt en spørreundersøkelse blandt folk som jobber aktuell velferdsteknologi.  Rapporten tar også opp spørsmålet om standarder på området.  Rapporten kan lastes ned fra Standard Norge og du blir bedt om å registrere deg fordi de ønsker å vite hvem som laster ned rapporten.

Del
Del
Del
Del