Ny rettighet for funksjonshemmede er vedtatt

Det er foretatt endringer i pasient- og brukerrettighetsloven når det gjelder retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
Den nye loven er nå vedtatt og vil gjelde for funksjonshemmede under 67 år med et varig stort behov for bistand.

Med varig og stort behov for tjenester menes at behovet for bistand må ha en varighet på minimum to år.
Det er dessverre få personer med utviklingshemming som får benyttet seg av den nye rettigheten, fordi den krever et minimumsbehov av tjenester på 32 timer pr. uke.  Den nye loven åpner for at du kan ha krav på BPA hvis du har et ukentlig behov for bistand på minst 25 timer.

Rett til brukerstyrt personlig assistanse skal ikke være dyrere enn dagens kommunale tildelingsnorm.
Ordningen blir evaluert med sikte på en utvidelse i 2015.  Her kan du lese lovteksten.

Del
Del
Del
Del