Hvordan stilles diagnosene og hvem gjør det?

Helsedirektoratet ga nylig ut en rapport om utredning og diagnostisering av utviklingshemming på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Bakgrunnen for dette arbeidet er den såkalte Tolga-saken høsten 2018.
– Vår kartlegging tyder på at det er variasjon i de lokale rutinene og potensial for ulik praksis, sier avdelingsdirektør Helga Katharina Haug på direktoratets egne hjemmesider.

For oss som jobber med målgruppen er det viktig å kjenne til hvordan diagnosen stilles, hvem som gjør det, hvorfor det er rom for variasjon og hvilke rutiner som følges.

I rapportens sammendrag beskriver direktoratet klart og tydelig formålet med utredning og diagnose: Formålet med å utrede og stille diagnosen er å gi personen selv og personer i omgivelsene en best mulig forståelse for personens utfordringer og økte muligheter for å gi tilpasset hjelp.

Del
Del
Del
Del