Utviklingshemmede på konferanse i Kroatia

Norge og NFU var representert med 5 deltakere fra gruppa «Aktiv i egen organisasjon» på konferansen «Hear our Voices: Citizens First» i Zagreb i Kroatia 4.-6. oktober. Tom Høisveen fra gruppa holdt innlegg på konferansen.

Et viktig tema på konferansen var retten til å bestemme i eget liv og ikke bli umyndiggjort. Mange var også interessert i temaene retten til å gifte seg og å stifte familie. I tillegg var det mer kreative grupper man kunne dela i der man gjennom dans, bevegelse og «talking wall» kunne gi utrykk for sine meninger og følelser. Det vil komme artikler og bilder fra konferansen i neste nummer av «Samfunn for alle».

Les mer om saken her

Del
Del
Del
Del