Temadag

Temadag om evalueringen av LOST Kap. 4A.

Nordlandsforskning skal i løpet av januar/februar 2008 ferdigstille evalueringen av Kap. 4A.

I den forbindelse har vi planlagt en temadag for å presentere resultatene av evalueringen.

Vi kommer tilbake til mer informasjon om dette senere.

Del
Del
Del
Del