Sosialt entrepenørskap

Sosialt entrepenørskap handler om å starte bedrifter med en sosial profil.  Katinka Greve Leiner, som er direktør i Ferd Sosiale Entreprenører beskriver det slik: En sosial entreprenør er en person som bevisst tar tak i et bestemt samfunnsproblem og etablerer en ny løsning. De drives av det å skape sosiale resultater, og er opptatt av å organisere aktiviteten rundt løsningen sin på en måte som gir levedyktighet for løsningen på lang sikt.

Ferd har bidratt til at flere gode ideer har fått lov til å bli en realitet, også for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  To eksempler er Epleslang og Unicus.  Vil du lære mer om denne spennnede måten å jobbe på eller komme i kontakt med en sosial entrepenør, så finner du mer informasjon i årsarpporten for 2014 eller på Ferds hjemmesider.

Del
Del
Del
Del