Ordbanken er klar

Ordbanken er nå klar til bruk og du finner den på ordbanken.no.  Målet med ordbanken er at de som trenger å få en enkel forklaring på et ord, enkelt skal finne svar på hva det betyr.  For at ordbanken skal bli et godt verktøy, så må det fylles på med nye ord, og noen ganger må en eksisterende forklaring gjøres bedre.

Ordbanken har også plass til bilder, vidoeer og lenker.  Har du forslag til dette, så tar vi det i mot med takk.

Vi har også opprettet en gruppe på Facebook, slik at de som ønsker det kan holde kontakten med oss og andre brukere av ordbanken.

Del
Del
Del
Del