Bruker spør bruker

«Bruker spør bruker» er en fortsettelse av det EU-prosjektet  Ridderne var med på i samarbeid med NFU og Bærum kommune høsten 2009.  Det skal nå gjennomføres en undersøkelsen hvor utviklingshemmede sier sin mening om tjenester, trivsel, trygghet og inkludering i bolig, nærmiljø og samfunn og hvor det er utviklingshemmede selv som foretar intervjuene.
Prosjektet er et samarbeid mellom brukere og fagpersoner i Bærum kommune og Undervisningshjemmetjenesten i Akershus.  Gjennom brukerundersøkelser og i brukerråd samarbeider utviklingshemmede med fagpersoner og politikere om å gjøre hverdagen bedre.  Vil du lese mer om prosjektet, finner du mer informasjon på prosjektets hjemmeside .

Del
Del
Del
Del