Riddernes oppgaver for 2014

Så langt ser det ut som om neste år blir et spennende år med mange nye utfordringer. Vi har planer om å få på plass et ferie-tilbud til mennesker med utviklingshemming som vi kaller Aktiv Spaniaferie og vi er godt i gang med å lage opplegg knyttet til den nye vergemålsloven.

I tillegg vil vi jobbe med formidling av innholdet og betydningen av FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, tilrettelegge for skandinavisk brukerforelesninger på vårens SOR-konferanse i Bergen og mye annet spennende.

Del
Del
Del
Del