Ordbank for utviklingshemmede

Barne- ungdoms og familiedirektoratet (BUFDIR) har laget ordbank for utviklingshemmede. Ordbanken inneholder over 1000 ord fordelt på 11 sentrale samfunnstemaer. Disse er: arbeid; bolig; domstol/politi; ferie, fritid og kultur; helse; kommunikasjon; livssyn; politikk; stat, fylke og kommuner; utdanning og økonomi.  Et fellestrekk for mange av ordene er at de brukes i forhold til rettigheter i samfunnet.

«Det var lærerikt og interessant å jobbe med ordene i ordbanken, fordi man lærer om hva forskjellige ord betyr.  Jeg vil gjerne anbefale en slik ordbank til andre» sier deltaker Cecilie Dahl som var med i en arbeidsgruppe som jobbet med å kvalitetssikre de lettleste forklaringene til ordene i ordbanken.

Formålet med ordbanken er at det skal være et hjelpemiddel både for mennesker med utviklingshemming og for de som er ansvarlige for å utarbeide og formidle informasjon, helst på en lett lest måte. Ridderne er opptatt av at informasjon er både lett lest og tilgjengelig for alle.
Sjekk ut om ordbanken er noe for deg.

Del
Del
Del
Del