Rapport fra NAKU Helseoppfølging for personer med utviklingshemning

NAKU har gjennomført prosjekt helseoppfølging av utviklingshemmede.
Dette har resultert i rapporten «Helseoppfølging av personer med utviklingshemning».
Rapporten kan lastes ned elektronisk eller bestilles i papirversjon ved å kontakte naku@hist.no

Del
Del
Del
Del