ISO-sertifisering

Ridderne gratulerer Psykiatrisk avdeling for personer med utviklingshemning/autisme, klinikk for psykisk helse og avhengighet (PPU Dikemark), med ISO-sertifiseringen fra Veritas den 31. mai 2010.
Avdelingen er den første kliniske døgnavdeling ved Oslo universitetsykehus som er ISO-9001sertifisert.

Det hele begynte med at avdelingen hadde ønske om å etablere et nasjonalt kompetansesenter for psykiatri og utviklingshemning. I denne forbindelse var det en fordel at avdelingen hadde et kvalitetstempel som ISO, forkortelse for International organization for standardization.

ISO sertifiseringsprosessen er et system for ledelse og kvalitetsstyring Systemet har et eget språk, noe som ikke er lett å forstå for en vanlig helsearbeider. Kontinuerlig forbedring av helsetjenestene har alltid vært i fokus for avdelingsledelsen og ansatte, og i fellesskap tilstreber de å yte god service for pasienter og deres pårørende. Det er ekstra stas å få et kvalitetsstempel som ISO-9001 på tjenestene sine, sier avdelingsleder Anne Karin Rudi. Sertifiseringen er et redskap for å sikre ”kvalitet og orden i eget hus.” Prosessen kan være til inspirasjon for andre avdelinger ved sykehuset, legger Fagsjef Ewa Ness til.

ISO-sertifiseringen er en del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet ved avdelingen og et godt fundament for å utvikle avdelingen videre, sier Knut Hatrem, administrasjonskonsulent v/ avdelingen. Veien til ISO sertifiseringen har vært lærerik, utfordrende og spennende. Prosessen har bidratt til forbedring og etablering av gode rutiner på avdelingen. Det er viktig at alle ansatte på en eller annen måte deltar i utviklingen av kvalitetsarbeidet,  men forankringen må ligge hos ledelsen, sier Alka R. Goyal, fag-og kvalitetsrådgiver ved avdelingen.  Avdelingen har laget en brosjyre som kan lastes ned her.

Del
Del
Del
Del