Opplæringsprogram

Opplæringsprogrammet Tvang og makt er nå tilgjengelig!

Etter en lang, men spennende og morsom, prosess er opplæringsprogrammet nå tilgjengelig for bestilling via www.aldringoghelse.no

Tvang og makt er et gruppebasert opplæringsprogram. Ved hjelp av studieopplegget og egne ressurser kan man gjennomføre opplæringen lokalt.

Startpakken består av en perm som inneholder et veilederhefte, et arbeidshefte, en opplærings-dvd, rundskriv Lov om sosiale tjenester kapittel 4A, Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning (Helsedirektoratet 2004) og rundskriv Lov om pasientrettigheter kapittel 4A (Helsedirektoratet 2008).
Arbeidshefter til kursdeltakerne bestilles etter behov.

Del
Del
Del
Del