Flyttet til nytt kontor

Ridderne har ikke lenger kontor i Sandvika, men har flyttet til historisk grunn, rett ved siden av museet på Emma Hjorth.  Flyttingen har medført mye ekstraarbeid og det er grunne til at du ikke fikk noe nyhetsbrev i september.  Vi beklager dette.

I september har Ridderne holdt kurs for pårørende i Eidsberg kommune og ansatte i Stovner barnebolig om kap. 9, fortsatt nettverksgruppe i Røyken og observert/veiledet en personalgruppe ved et avlastningstilbud i Skedsmo kommune.

Oktober startet med en tur til Rosendal i Kvinnherad kommune hvor temaet var Kap. 9 og «Mangfold og muligheter«.  Ragna Ringdal dagsenter (se bilde) og Helse- og sosialomsorg har hatt kurs i Kap. 9. I tillegg har vi jobbet med å lage et anbud i forbindelse med en offentlig ordbank med lettleste ord og en søknad om midler til å utvikle letllest og forståelig valgmateriell til neste års stortingsvalg.

Del
Del
Del
Del