Utviklingshemming og deltakelse

Utviklingshemming og deltakelse er en bok som gis ut av universitetsforlaget.
Boka er et bidrag til kunnskap og debatt både om utviklingshemmede og om de siste tiårenes reformpolitikk. Den tar utgangspunkt i de mange reformene og politiske målene om utviklingshemmedes deltakelse og inkludering og prinsippet om normalisering.
Les mer og kjøp boka her.

Del
Del
Del
Del