Styre sine egne penger

Dette danske prosjektet har hatt som målsetting å utvikle et materiale som kan brukes for å øke utviklingshemmedes ferdigheter i å styre sin egen økonomi.  Erfaringene fra prosjektet og bruken av materialet er veldig positive og deltagerne forteller at de har lært seg mange nye ferdigheter og nå tar større ansvar for egen økonomi enn tidligere.
Det er ULF som har utviklet opplegget og personer med utviklingshemming har vært sentrale bidragsytere inn i prosjektet.  Prosjektet er nylig avsluttet og skal nå formidles i hele Danmark.  Ridderne jobber med å oversette materialet og gjøre det tilgjengelig for Norge i løpet av 2019.

Del
Del
Del
Del