Utviklingshemmede holdes utenfor alt

Til tross for at statsråd Horne (FRP) den 28.10 i et svar til stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (A) uttalte at mennesker med utviklingshemming skal bli invitert til referansegruppen som skal samarbeide med utvalget som skal komme med forslag som skal bedre levekår og livskvalitet for mennesker med utviklingshemming, er det ikke er funnet plass til mennesker med utviklingshemming i denne gruppen så langt.

Her kan du se statsrådens svar.

Referansegruppen skal gi brede faglige innspill til det nasjonale utvalget. Dette arbeidet skal være ferdig 1. juni 2016 Her kan dere se utvalgets sammensetning.

Del
Del
Del
Del