Stortinget godkjenner ratifikasjon

Tirsdag 19. mars samtykket Stortinget til ratifikasjon av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.  Det var ikke mye uenighet bland politikerne, men opposisjonen kritiserte regjeringen for manglende forpliktelser vedrørende den praktiske gjennomføringen av konvensjonen.  Det ble også stilt spørsmål ved behandlingstiden, siden Norge undertegnet konvensjonen allerede i 2006.

Likestilling og diskrimineringsombudet har fått i oppgave å følge opp og påse at FN-konvensjonen blir fulgt.  Desverre følger det ikke med penger til dette arbeidet.

Konvensjonen trer i kraft 1. juli 2013.  Ønsker du å lese mer om arbeidet med konvensjonen kan du se regjeringens pressemelding, videoopptak fra behandlingen i stortinget, utskrift fra debatten (sak 12 og 13) eller i Faghyllen.

Tilleggsprotokollen som gir rett til å fremme klager direkte til FN ble ikke underskrevet i denne omgang.  Utenriksdepartmentet har tidligere uttalt at de ønsker å utrede konsekvensene av tilleggsprotokollen, før forsalget om underskriving blir fremmet for Stortinget.

Del
Del
Del
Del