Kommunikasjon for alle

Utdanningsdirektoratet har nylig laget en meget oversiktlig og gjennomarbeidet nettveileder for dere som jobber med personer som har behov for en eller annen form for tilrettelagt kommunikasjon også kalt ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon).
Mange mennesker med utviklingshemming kan ha stor glede av dette, ikke minst for å understøtte allerede eksisterende tale.
Veilederen henvender seg til skolen, men er minst like viktig for de som har sluttet på skolen. Vår erfaring er at det er stor mangel på kunnskap om ASK og hvilke muligheter som faktisk finnes.  Et større fokus på kommunikasjon i arbeidet med utviklingshemmede, vil forebygge utfordrende atferd og øke den enkeltes mulighet for selvbestemmelse og økt livskvalitet.

I artikkel 2 i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne står det følgende om hvordan ordene kommunikasjon og språk skal forståes: «Kommunikasjon» omfatter blant annet: språk, teksting, punktskrift, taktil kommunikasjon, storskrift, tilgjengelige multimedia så vel som skrift, lyd, lettlest språk, opplesning, alternative og supplerende kommunikasjonsformer, -midler og -formater, herunder tilgjengelig informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Språk» omfatter: talespråk og tegnspråk og andre former for ikke-verbal kommunikasjon.

Del
Del
Del
Del