Tsjekkia rapporteres til FN

FNs menneskerettighetskomite har i et offentlig brev oppfordret Tsjekkia til å opprettholde funksjonshemmedes rettigheter. Komiteen har behov for å sikre at Tsjekkia følger anbefalingene i tråd med konvensjonen slik at de er i stand til å tilby en global tilnærming til menneskerettigheter for alle, bemerket MDAC. På sidene til MDAC kan du finne mye spennende om FN-konvensjonen.

I brevet heter står det bl.a. at Prinsippet om lik deltakelse er reflektert i artikkel 29 i konvensjonen som fastsetter at «Partene skal garantere for personer med nedsatt funksjonsevne politiske rettigheter og mulighet til å nyte dem på lik linje med andre, og skal sørge for at personer med nedsatt funksjonsevne kan effektivt og delta fullt ut i det politiske og offentlige liv, direkte eller gjennom fritt valgte representanter, herunder rett og mulighet for personer med nedsatt funksjonsevne til å stemme og bli valgt. »

Les mer om saken her på e-journalen til Inclousion Europe.  Der finner du også lett lest versjon.  Sidene er på engelsk.

Del
Del
Del
Del