Utviklingshemning og hverdagsvansker

Er en bok som handler om mennesker som lever med intellektuell funksjonsnedsettelse, som utviklingshemning og autisme, møter et utall utfordringer hver dag. I boken presenterer forfatteren faktorer som har innvirkning på psykisk helse. Slike faktorer berører alle mennesker, men er særlig viktige for personer med utviklingshemning som har redusert forståelse for verden og seg selv. Summen av disse faktorene kan utløse atferdsvansker.

Boken er skrevet av Trine Lise Bakken og gis ut av Gyldendal Norsk forlag og kan kjøpes her.

Del
Del
Del
Del